worldlink express service co.,ltd

We link the world

tra cứu vận đơn

Cách tính thể tích và cước phí

Thể tích lô hàng chuyển phát chiếm chỗ trên máy bay luôn có chi phí lớn hơn so với trọng lượng thực tế của lô hàng. Vì vậy trọng lượng thể tích ra đời nhằm tính toán trọng lượng thể tích cho mỗi lô hàng, đưa ra so sánh với trọng lượng thực tế của nó để xác định được chính xác chi phí vận chuyển của bạn.

Lưu ý: Có 2 cách tính cước

1/ Tính theo cân nặng thực tế: gross weight = A

2/ Tính theo thể tích. Công thức:

Dài * Rộng * Cao (cm)/5000   = B 

So sánh giữa cân nặng và thể tích để tính phí. Nếu A lớn hơn B thì sẽ charge phí A, ngược lại nếu B lớn A thì sẽ charge phí B

Chia sẻ:

Bài viết liên quan